Zmiany dotyczące kształcenia pielęgniarek i położnych

Od 23.8.2019 r. obowiązuje ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1490). Ustawa wprowadza możliwość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia prowadzonych nie tylko w formie stacjonarnej, lecz także w formie niestacjonarnej.
Zmiany w ustawie dotyczą także korzystania przez pielęgniarki i położne z urlopu szkoleniowego. Ustawa precyzuje, że pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe w formach innych niż szkolenie specjalizacyjne, kurs kwalifikacyjny, kurs specjalistyczny i kurs dokształcający będzie przysługiwać urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie. Warunkiem skorzystania z urlopu szkoleniowego przez pielęgniarkę lub położną jest złożenie przez nią wniosku oraz wyrażenie zgody przez pracodawcę. Wymiar urlopu szkoleniowego będzie ustalał pracodawca w zależności od czasu trwania poszczególnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Ważne

Urlop szkoleniowy będzie płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności