Zmiany dotyczące deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego

Pierwsza zmiana wynika z rozporządzenia z 20.12.2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. z 2018 r. poz. 2394). Wprowadza ono możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji sporządzonych według wzorów określonych w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z 17.2.2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. z 2017 r. poz. 384) do 31.3.2019 r.

Druga zmiana wynika z rozporządzenia z 14.12.2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. z 2018 r. poz. 2401). Dotyczy ona nowych wzorów Deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN wersja 8) oraz deklaracji Podatek akcyzowy od energii elektrycznej (AKC-4/H wersja 8). Nowe wzory stosuje się począwszy od rozliczenia za styczeń 2019 r.

Zmiany deklaracji wynikają z wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. W zakresie podatku akcyzowego zrezygnowano z obowiązku składania oświadczenia przekazywanego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przez podmiot wykorzystujący energię elektryczną wykorzystywaną do celów redukcji chemicznej lub w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych lub mineralogicznych. W efekcie składanie co miesiąc (w różnych terminach) dwóch dokumentów, tj. oświadczenia oraz deklaracji dla podatku akcyzowego, zostało ograniczone do konieczności złożenia wyłącznie deklaracji dla podatku akcyzowego. Dane zawarte dotychczas w oświadczeniu będą wykazywane w deklaracji podatkowej AKC - 4/H lub AKC-EN, do której złożenia podatnik jest zobligowany. Z tego względu należało je zmienić. Jednak do 30.6.2019 r. mogą być składane deklaracje według dotychczasowego wzoru, z wyłączeniem deklaracji składanych przez podmioty korzystające ze zwolnienia od podatku akcyzowego od energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej, a także w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych, mineralogicznych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności