10 lutego 2014 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Zaaprobowana przez Prezydenta zmiana dotyczy czasu pracy, a dokładniej rozszerzenia katalogu prac, które mogą być wykonywane w niedziele i święta oraz zasad rekompensaty pracy objętej nowelą. Nowelizacja została opublikowana 17 lutego 2014 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 208), wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli 4 marca 2014 r. Zobacz więcej aktualność:
Rozszerzenie katalogu prac dozwolonych w niedziele i święta

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 24.1.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 208).

Źródło:

  • www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,43,luty-2014-r-.html
  • dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/208