Zmiany co do wystawiania skierowań na szczepienie przeciwko COVID-19 oraz kart szczepień

Rozporządzenie wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6.4.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r. poz. 666 ze zm.). Nowe przepisy są istotne dla podmiotów leczniczych, a w szczególności dla podmiotów realizujących szczepienia przeciwko COVID-19 w kontekście zmian dotyczących skierowań na szczepienie przeciwko COVID-19 oraz kart szczepień.

Przepisy rozporządzenia doprecyzowują dane dotyczące oznaczenia pacjentów, które powinno zawierać skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19. Są to:

  • nazwisko i imię (imiona),
  • data urodzenia,
  • wiek, 
  • płeć, 
  • adres miejsca zamieszkania, adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub adres miejsca zameldowania, jeżeli posiada, 
  • numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 
  • dane kontaktowe (numer telefonu lub adres poczty elektronicznej), jeżeli posiada. 

W przepisach rozporządzenia określono również, że powyżej wymienione zmiany co do oznaczenia pacjenta dotyczą również karty szczepień. Dodać należy, że wpisów do karty szczepień w zakresie szczepień przeciwko COVID-19 mogą dokonywać osoby przeprowadzające lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz szczepienie ochronne.

Rozporządzenie uchyla również przepisy dotyczące wystawienia skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19 w postaci elektronicznej oraz co do terminu ważności wystawionego skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności