Zmiany co do norm zatrudnienia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na okres od 20.10.2020 r. do 31.12.2020 r. świadczeniodawcy udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji zostali zwolnieni z obowiązku spełniania wymagań w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń odnoszących się do wymaganego personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego.

Powyższa zmiana rozporządzenia umożliwi zarządzającemu podmiotem leczniczym podjęcie decyzji co do przesunięcia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego z oddziałów szpitalnych realizujących poszczególne zakresy świadczeń na oddziały, w których może wystąpić deficyt obsady lekarskiej i pielęgniarskiej np. w związku ze stwierdzeniem u personelu lekarskiego i pielęgniarskiego COVID-19.

Ważne
Warunkiem zwolnienia co do wymaganych norm dotyczących obsady lekarskiej i pielęgniarskiej jest zapewnienie przez zarządzającego podmiotem leczniczym ciągłości procesu leczniczego i bezpieczeństwa zdrowotnego świadczeniobiorców.

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności