Zmiany co do kolejności szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 oraz zwolnienia z obowiązku kwarantanny osób przekraczających granicę RP

Z dniem 23.1.2021r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 22.1.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 153). Rozporządzenie wprowadza zmiany do rozporządzenia Rady Ministrów z 21.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm.).

Nie ma wątpliwości, że przepisy rozporządzania są istotne dla jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ umożliwiają w etapie zero zaszczepienie osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (np. powiatowe centra pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej).

Co istotne w wyniku zmiany rozporządzenia wprowadzono w etapie pierwszym możliwość zaszczepienia przeciwko COVID-19 pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego i oddziału medycyny paliatywnej, ale również osób przebywających w domu pomocy społecznej. Należy także zauważyć, że dodano również możliwość zaszczepienia w grupie pierwszej niektórych osób poniżej 60 lat, z poniższymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19:

  • dializowanych;
  • z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19;
  • w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej; 
  • po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów.

Etap pierwszy szczepień poszerzono również o grupę nauczycieli i pracowników pedagogicznych uprawnionych do wcześniejszych szczepień – do grupy tej dopisano pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Rozporządzenie wprowadza także zwolnienie z obowiązku kwarantanny osób przekraczających granicę RP pod warunkiem posiadania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (chodzi o każdy rodzaj testu) wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.

W postanowieniach rozporządzenia zwolniono również z obowiązku kwarantanny członków kadry narodowej polskich związków sportowych, członków sztabu szkoleniowego, lekarzy, fizjoterapeutów i sędziów sportowych, powracających do Rzeczypospolitej Polskiej z międzynarodowych zawodów organizowanych m.in. przez międzynarodową federację sportową.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności