Zmiana zasad taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz zadań Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Ustawa uprawnia Ministra Zdrowia do zatwierdzania oraz zmiany taryfy świadczeń. Ponadto Minister Zdrowia będzie mógł z urzędu dokonać zmiany technologii medycznej, uwzględniając kryteria oceny świadczenia. Usunięcie danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych, dokonanie zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczeń gwarantowanych oraz zmiana technologii medycznej przez Ministra Zdrowia następuje po uzyskaniu rekomendacji Prezesa Agencji.

W ZmŚOZŚrPubU17 określono również nowe zadanie Prezesa Agencji dotyczące przygotowania raportu pełnego albo skróconego w zakresie zmiany technologii medycznej. Jednocześnie jest to także nowe zadanie dla Rady Przejrzystości, która będzie przygotowywać stanowisko w sprawie zmiany technologii medycznej. Nowa kompetencja Prezesa Agencji dotyczy również wydawania przez Prezesa Agencji rekomendacji w sprawie zmiany technologii medycznej po otrzymaniu stanowiska przygotowanego przez Radę Przejrzystości.

Prezes Agencji będzie określał taryfę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie lub rodzaju po dokonaniu przez Agencję Oceny Medycznej i Taryfikacji analizy danych dotyczących m.in. udzielania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz publikował taryfę, po zatwierdzeniu jej przez Ministra Zdrowia, w formie obwieszczenia, w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności