Zmiana zakresu opinii z badania technicznego automatu

Projektowana zmiana rozporządzenia polega na zmianie zakresu opinii z badania technicznego automatu, wydawanej w celu dołączenia jej do wniosku o wydanie decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych o charakterze gier. Jak wyjaśnia ministerstwo w uzasadnieniu do projektu zmian, opinia nie będzie wskazywała czy gry oferowane przez badane urządzenie zawierają element losowości, ponieważ nie jest to istotne dla wydania rozstrzygnięcia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Natomiast będzie zawierać informację, że sporządzona opinia nie rozstrzyga o charakterze gier urządzanych z wykorzystaniem badanego automatu lub urządzenia oraz informację, że została wykonana wyłącznie w celu dołączenia do wniosku o wydanie decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych o charakterze gier na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847). Ma to usunąć nieprawidłowości co do interpretacji oceny jednostki badającej przedstawionej w opinii i tym samym wykorzystywania tej opinii do potwierdzania hazardowego lub niehazardowego charakteru gier urządzanych na badanym urządzeniu oraz uznania czy podlega ustawie o grach hazardowych. Jednostka badająca nie jest uprawniona do rozstrzygania, czy gry na danym urządzeniu są grami na automacie w rozumieniu ustawy o grach hazardowych a wydana przez nią opinia posiada jedynie walor dowodowy i nie uprawnia do zgodnej z prawem eksploatacji automatu.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności