Zmiana wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny określa:

1) wzór wniosku wspólnego o wydanie w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej) - ORD-WS (wersja 1) i

2) wzór załącznika do wniosku - ORD-WS/A (wersja 1).

Wniosek przeznaczony jest dla dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. Wniosek składa osoba wskazana przez pozostałych zainteresowanych jako strona postępowania.

Organ, do którego ma być kierowany wniosek w sprawie interpretacji prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej) to organ właściwy dla osoby reprezentującej osoby zainteresowane.

Sposób uiszczenia opłaty za wniosek. Opłatę za wniosek uiszcza się na rachunek bieżący organu właściwego do wydanie interpretacji indywidualnej.

Opłata za wniosek wspólny jest ustalana jako iloczyn kwoty określonej zgodnie z art. 14f OrdPU (tj. kwoty 40 zł) i liczby zainteresowanych wskazanych we wniosku.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia 5.1.2016 r.

Zobacz: art. 14r § 6 ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613); rozporządzenie Ministra Finansów z 31.12.2015 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny (Dz.U. z 2016 r. poz. 13).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności