Wydanie tego rozporządzenia wynika ze stanu prawnego wprowadzonego ustawą z 10.7.2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1269 i 1513) oraz w ustawy z 10.9.2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649).

Nowe rozporządzenie określa wzory o wydanie interpretacji ogólnej – ORD-OG (wersja 2) i załącznik ORD-OG/A (wersja 2).

Opłatę za wniosek uiszcza się na rachunek bieżący organu właściwego do wydania interpretacji ogólnej.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia 5.1.2016 r.

Zobacz: art. 14a § 11 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613); rozporządzenie Ministra Finansów z 31.12.2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2016 r. poz. 15).