Zmiana wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego

Wydanie tego rozporządzenia wynika ze stanu prawnego wprowadzonego ustawą z 10.7.2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1269 i 1513) oraz w ustawy z 10.9.2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649).

Nowe rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o wydanie w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej) - ORD-IN (wersja 7) i

2) wzór załącznika do wniosku - ORD-IN/A (wersja 5).

Sposób uiszczenia opłaty za wniosek. Opłatę za wniosek uiszcza się na rachunek bieżący organu właściwego do wydania interpretacji.

W stosunku do obowiązującego dotychczas wzoru wniosku ORD-IN m.in. dodano dane adresowe organów podatkowych właściwych od 5.1.2016 r. w sprawach dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia 5.1.2016 r.

Zobacz:rozporządzenie Ministra Finansów z 31.12.2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2016 r. poz. 14).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności