Wydanie tego rozporządzenia wynika ze stanu prawnego wprowadzonego ustawą z 10.7.2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1269 i 1513) oraz w ustawy z 10.9.2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649).

Nowe rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o wydanie w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej) – ORD-IN (wersja 7) i

2) wzór załącznika do wniosku – ORD-IN/A (wersja 5).

Sposób uiszczenia opłaty za wniosek. Opłatę za wniosek uiszcza się na rachunek bieżący organu właściwego do wydania interpretacji.

W stosunku do obowiązującego dotychczas wzoru wniosku ORD-IN m.in. dodano dane adresowe organów podatkowych właściwych od 5.1.2016 r. w sprawach dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia 5.1.2016 r.

Zobacz:rozporządzenie Ministra Finansów z 31.12.2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2016 r. poz. 14).