Zmiana wzoru dokumentu rejestracyjnego podatników VAT

Nowe rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z 5.4.2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 55, poz. 539 ze zm.). Zmiana dotyczy załącznika nr 1 rozporządzenia, czyli wzoru VAT-R.

Od 1.1.2016 r. obowiązuje zmiana w art. 3 VATU (uchylono ust. 1 i 2) i od tego dnia do określenia właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w zakresie VAT ma zastosowanie generalna zasada wynikająca z art. 17 § 1 OrdPU. Oznacza to, że właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej będzie określana według adresu siedziby podatnika, a dla osób fizycznych według miejsca zamieszkania.

Zgodnie ze zmianą rozporządzenia do 30.6.2016 r. może być stosowany wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie VAT obowiązującym przed 1.1.2016 r.

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2016 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności