Nowe rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z 5.4.2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 55, poz. 539 ze zm.). Zmiana dotyczy załącznika nr 1 rozporządzenia, czyli wzoru VAT-R.

Od 1.1.2016 r. obowiązuje zmiana w art. 3 VATU (uchylono ust. 1 i 2) i od tego dnia do określenia właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w zakresie VAT ma zastosowanie generalna zasada wynikająca z art. 17 § 1 OrdPU. Oznacza to, że właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej będzie określana według adresu siedziby podatnika, a dla osób fizycznych według miejsca zamieszkania.

Zgodnie ze zmianą rozporządzenia do 30.6.2016 r. może być stosowany wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie VAT obowiązującym przed 1.1.2016 r.

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2016 r.