Zmiana wzorów deklaracji wpłat na PFRON

Opracowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz – przewiduje dostosowanie wzorów deklaracji DEK-II-a i DEK-II-b do zmian wprowadzonych ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568). Przepisy tej ustawy zmieniły bowiem termin przekazania niewykorzystanych środków zakładowego funduszu aktywności na rachunek bankowy tego funduszu oraz umożliwiły wydatkowanie środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Zatem nowa DEK-II-a uwzględnia wyznaczenie okresu sprawozdawczego wpłat na PFRON w przypadku ujawnienia naruszenia zasad wydatkowania tych środków. Również zmiana ustawowego terminu przekazania niewykorzystanych środków zakładowego funduszu aktywności przez zakłady aktywności zawodowej na rachunek bankowy tego funduszu pośrednio wpłynęła na wyznaczenie okresu sprawozdawczego wpłat na PFRON, w przypadku ujawnienia naruszenia tego terminu, co wymaga nowego wzoru deklaracji DEK-II-b.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności