W projekcie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – określono nowe wzory zeznań podatkowych (CIT-8 i CIT-8AB) oraz informacji (CIT-8/O, CIT/BR, CIT/8S, CIT-8SP, CIT/IP, CIT/WW, CIT/WZ, CIT/WZG i CIT/KW).

Formularze są dostosowane do obowiązujących od 1.1.2020 r. regulacji ustawowych. Ponadto obejmują dopasowanie dotychczasowych rozliczeń w podatku CIT do nowych wymogów systemowych w rozliczeniu za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Z tego tytułu przygotowano nowy formularz CIT/KW – Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, stanowiącego załącznik do zeznania CIT-8.

Cześć nowych wzorów będzie mieć zastosuje do przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1.1.2020 r.