Zmiana wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego

Zmianie uległo rozporządzenie Ministra Środowiska z 21.7.2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1138). Znowelizowano załączniki 1-3 do tego rozporządzenia, tj.:

1) zał. nr 1 - Wykaz źródeł wraz z danymi dotyczącymi ich parametrów eksploatacyjnych;

2) zał. nr 2 - Maksymalne emisje substancji - roczne dla lat 2016-2019 i na pierwsze półrocze 2020 r. oraz działania, które prowadzący instalację ma zrealizować w celu nieprzekraczania maksymalnych emisji tych substancji;

3) zał. nr 3 - Łączne maksymalne emisje substancji dla wszystkich źródeł - roczne dla lat 2016-2019 i na pierwsze półrocze 2020 r.

Jak wynika z art. 146f ustawy z 27.4.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.), projekt Przejściowego Planu Krajowego (PPK) opracowuje minister środowiska. Jest on przyjmowany w drodze uchwały Rady Ministrów i przedkładany do zaakceptowania przez Komisję Europejską. Po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską, Rada Ministrów przyjmuje w drodze uchwały PPK.

Przejściowy Plan Krajowy obejmuje okres od 1.1.2016 r. do 30.6.2020 r. i zawiera:

1) wykaz źródeł spalania paliw wraz z danymi dotyczącymi ich parametrów eksploatacyjnych;

2) maksymalne emisje substancji dla źródła spalania paliw - roczne dla lat 2016-2019 i na pierwsze półrocze 2020 r.;

3) łączne maksymalne emisje substancji dla wszystkich źródeł spalania paliw - roczne dla lat 2016-2019 i na pierwsze półrocze 2020 r.;

4) działania, które prowadzący instalację ma zrealizować w celu nieprzekraczania maksymalnych emisji substancji, o których mowa w pkt 2;

5) sposób monitorowania realizacji PPK i sprawozdawania do Komisji Europejskiej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności