Zmiana we wnioskach o świadczenia postojowe

Obecnie składając wniosek RSP-DD, RSP-DD6, RSP-DD7 należy do niego dołączyć:

  • oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych (Oświadczenie RPD) albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (Oświadczenie RD-2); oświadczenie RD-2 można utworzyć samodzielnie na PUE i dołączyć do wniosku.
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD).

Jeżeli nie zostaną dołączone te formularze, to wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Ważne

Ewentualne nieprawidłowości ZUS będzie starał się wyjaśniać w prowadzonych postępowaniach, dlatego może zwracać się w tej sprawie.

W związku ze zniesieniem stanu epidemii oraz wygaśnięcia rozporządzenia Rady Ministrów z 26.2.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 371) z dniem 23.7.2022 r., wnioski RSP DD7 można składać wyłącznie do 23.7.2022 r. a pozostałe wnioski o świadczenia postojowe do 16.8.2022 r.

Źródło:

zus.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności