Obecnie składając wniosek RSP-DD, RSP-DD6, RSP-DD7 należy do niego dołączyć:

  • oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych (Oświadczenie RPD) albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (Oświadczenie RD-2); oświadczenie RD-2 można utworzyć samodzielnie na PUE i dołączyć do wniosku.
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD).

Jeżeli nie zostaną dołączone te formularze, to wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Ważne

Ewentualne nieprawidłowości ZUS będzie starał się wyjaśniać w prowadzonych postępowaniach, dlatego może zwracać się w tej sprawie.

W związku ze zniesieniem stanu epidemii oraz wygaśnięcia rozporządzenia Rady Ministrów z 26.2.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 371) z dniem 23.7.2022 r., wnioski RSP DD7 można składać wyłącznie do 23.7.2022 r. a pozostałe wnioski o świadczenia postojowe do 16.8.2022 r.

Źródło:

zus.pl