Zarządzeniem nr 14/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22.2.2018 r. zmieniono zarządzenie nr 119/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.11.2017r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Zmiana zarządzenia była związana z koniecznością dostosowania przepisów zarządzenia Prezesa NFZ do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 31.7.2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r. (Dz.U. poz. 1516). W związku z tym utworzono nowe produkty rozliczeniowe, które umożliwią retrospektywne monitorowanie sposobu gospodarowania krwią i jej preparatami. Ponadto dokonano również zmian w zakresie katalogu – pakiet onkologiczny dotyczących produktów rozliczeniowych dotyczących rozliczaniu krwi i jej składników.

W katalogu produktów do sumowania utworzono nowy produkt rozliczeniowy: Konsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego, który można rozliczyć wyłącznie z grupami zabiegowymi.

Natomiast w charakterystyce JGP (9) dokonano zmian porządkowych ni mających wpływu na wycenę odpowiedniej grupy.

Zarządzenie weszło w życie z 22.2.2018r. i ma zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej sprawozdanych po dniu wejścia w życie zarządzenia, a udzielonych nie wcześniej niż w dniu 1.1.2018 r.