W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2260 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 4.12.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

W zakresie identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju:

w części dotyczącej województwa dolnośląskiego:

jest

będzie

Powiat jeleniogórski 0206

Powiat karkonoski 0206

Kamieniec Ząbkowicki 022403 2

Kamieniec Ząbkowicki 022403 3

Kamieniec Ząbkowicki – miasto 022403 4

Kamieniec Ząbkowicki – obszar wiejski 022403 5

w części dotyczącej województwa lubelskiego:

Goraj 060206 2

Goraj 060206 3

Goraj – miasto 060206 4

Goraj – obszar wiejski 060206 5

Kamionka 060805 2

Kamionka 060805 3

Kamionka – miasto 060805 4

Kamionka – obszar wiejski 060805 5

w części dotyczącej województwa mazowieckiego:

Solec nad Wisłą 140906 2

Solec nad Wisłą 140906 3

Solec nad Wisłą – miasto 140906 4

Solec nad Wisłą – obszar wiejski 140906 5

Sochocin 142011 2

Sochocin 142011 3

Sochocin – miasto 142011 4

Sochocin – obszar wiejski 142011 5

Wiskitki 143805 2

Wiskitki 143805 3

Wiskitki – miasto 143805 4

Wiskitki – obszar wiejski 143805 5

w części dotyczącej województwa podkarpackiego:

Dubiecko 181302 2

Dubiecko 181302 3

Dubiecko – miasto 181302 4

Dubiecko – obszar wiejski 181302 5

w części dotyczącej województwa świętokrzyskiego:

Wodzisław 260209 2

Wodzisław 260209 3

Wodzisław – miasto 260209 4

Wodzisław – obszar wiejski 260209 5

Sitkówka-Nowiny 260417 2

Nowiny 260417 2

w części dotyczącej województwa wielkopolskiego:

Budzyń 300102 2

Budzyń 300102 3

Budzyń – miasto 300102 4

Budzyń – obszar wiejski 300102 5

Koźminek 300705 2

Koźminek 300705 3

Koźminek – miasto 300705 4

Koźminek – obszar wiejski 300705 5