Zmiana w rozporządzeniu dotyczącym progów unijnych

Rozporządzenie wprowadziło merytoryczną zmianę polegającą na dodaniu w § 1 kolejnego punktu tj. pkt 5, określającego kwoty wartości dla zamówień społecznych i innych szczególnych usług w wysokości odpowiadającej kwotom wskazanym w dyrektywach 2014/24/UE (klasycznej) i 2014/25/UE (sektorowej).

Potrzeba uwzględnienia w rozporządzeniu kwot wartości dla zamówień społecznych i innych szczególnych usług wynikła z faktu, że nowe dyrektywy unijne dodatkowo określają próg ich stosowania dla nowego rodzaju zamówień, tj. zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Zgodnie z art. 4 lit. d) dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywa ma zastosowanie do zamówień, których wartość, bez podatku od wartości dodanej (VAT), oszacowano na poziomie lub powyżej progu 750 000 euro w przypadku zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Stosownie natomiast do art. 15 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne objętych jej zakresem obowiązuje próg co najmniej równy 1 000 000 euro.

Ponadto w rozporządzeniu dokonano zmiany w odnośniku nr 1 do tytułu rozporządzenia poprzez zastąpienie poprzednich dyrektyw dotyczących zamówień publicznych 2004/18/WE i 2004/17/WE nowymi dyrektywami 2014/24/UE i 2014/25/UE.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności