Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia a ulga podatkowa, koszty uzyskania przychodów i PIT

Zerowe raporty ZUS to nie jedyna konsekwencja przesunięcia terminu wypłaty na przyszły miesiąc. Pracownik, który złożył PIT-2 uprawniający pracodawcę do stosowania ulgi, uzyskuje prawo do zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej.

Jeżeli natomiast pracownik w danym miesiącu nie uzyska wynagrodzenia w związku ze zmianą terminu wypłaty, to w ciągu roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy pracodawca nie zastosuje ulgi podatkowej i nie odliczy od przychodów pracownika kosztów za ten miesiąc. Pracownik w roku podatkowym, mimo że świadczył pracę we wszystkich miesiącach, otrzyma tylko 11 wypłat i płatnik uwzględni tylko 11 razy ulgę i koszty uzyskania przychodów.

W takiej sytuacji, wypełniając informację PIT-11, będącą dokumentem ułatwiającym pracownikowi (podatnikowi) sporządzenie poprawnego zeznania rocznego, należy ująć przychód faktycznie wypłacony w danym roku (a nie należny za dany rok) oraz ująć koszty uzyskania przychodu w wysokości faktycznie uwzględnionej przy poborze zaliczek na podatek.

W informacji PIT-11 pracodawca nie może wykazać wyższych kosztów niż te, które zastosował. Jeżeli wskutek przesunięcia terminu wypłaty w roku podatkowym pracownik otrzymał tylko 11 wypłat i płatnik uwzględnił tylko 11 razy koszty uzyskania przychodów, to w takiej wysokości powinien je wykazać w informacji.

Jak wynika z powyższej interpretacji, pracownik może wykazać koszty za 12 miesięcy w zeznaniu rocznym. Jeżeli nie uzyskał on w danym miesiącu przychodów ze stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, np. w firmie przesunięto termin wypłaty, wówczas koszty uzyskania przychodu za ten miesiąc mimo wszystko są należne i w zeznaniu rocznym pracownik ma prawo je wykazać.

Podobnie będzie w przypadku, kiedy to pracodawca sporządza za pracownika roczne zeznanie podatkowe – PIT-40. Wtedy pracodawca-płatnik powinien uwzględnić koszty uzyskania przychodu w pełnej wysokości przysługującej pracownikowi w skali roku, czyli za 12 miesięcy. Trzeba pamiętać bowiem o zasadzie, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W miesiącu, w którym nastąpiło przesunięcie wypłaty, pracownik faktycznie ponosił koszty związane z osiąganiem przychodów i mimo że otrzymał pensję (przychód) w późniejszym okresie, to przysługuje mu uwzględnienie kosztów uzyskania przychodu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności