Z dniem 2.4.2021 r. weszła w życie ustawa z 17.3.2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. poz. 616). Ustawa wprowadza zmiany do ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

Ustawa rozszerza katalog podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonywania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 oraz zmienia termin co do ogłoszenia wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dla terenu danego województwa.

Przepisy ustawy wprowadzają zmianę terminu ogłoszenia wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej .Wykaz zostanie ogłoszony dla terenu danego województwa do dnia 1.10.2021 r.

Zauważyć należy, że pierwsze wykazy świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia obowiązują do 31.12.2021 r.

Ustawa weszła w życie co do zasady z dniem 2.4.2021 r., z wyjątkiem powyżej opisanej zmiany, która weszła w życie z mocą obowiązującą od 27.3.2021 r.