Jak zapowiada resort zdrowia, planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia realizowane mają być w kilku etapach.

Po pierwsze, dekomercjalizacja. Podkreślono, że obecny rząd odszedł od „złej praktyki ukierunkowania na komercjalizację i prywatyzację szpitali publicznych oraz utworzył możliwość powoływania nowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej”.

P drugie, sieć szpitali. Zaplanowano z 1.7.2017 r. wprowadzenie sieci szpitali. Projekt ustawy jest po konsultacjach publicznych i trafi niebawem pod obrady Rady Ministrów.

Po trzecie, zmiana w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W Sejmie toczą się obecnie prace nad nowelizacją ustawy o świadczeniach, która gwarantuje każdej osobie, która skorzysta ze wspomnianych świadczeń, że nie poniesie kosztów udzielonego jej świadczenia. Nawet jeśli wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń. Zmiana ta ma poprawić dostępność tych świadczeń i wyeliminować sytuacje, gdy pacjent nie skorzystał ze świadczeń z obawy przed poniesieniem kosztów.

Po czwarte, likwidacja NFZ. Ma to nastąpić 1.1.2018 r., czyli już po wprowadzeniu zakazu komercjalizacji publicznych szpitali, utworzeniu sieci szpitali i wprowadzeniu nowych zasad ich finansowania.