Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu danych gromadzonych przez świadczeniodawców

Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30.3.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 482).

W myśl zmienionego rozporządzenia, jeżeli jednostką statystyczną (kod świadczenia, wynikający z powiązania kodu funkcji ochrony zdrowia oraz kodu jednostki statystycznej) jest badanie, świadczeniodawca będzie przekazywał w odniesieniu do wykonanych badań, znajdujących się w wykazie świadczeń diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej i diagnostyki nieobrazowej, związanych z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zbiorcze dane o liczbie wykonanych badań według kodów podstawowej opieki zdrowotnej.

W przypadku danych, gdy jednostką statystyczną jest badanie, okres sprawozdawczy będzie obejmował sześć miesięcy, a dane powinny zostać przekazane nie później niż w terminie 20 dni od zakończenia półrocza, którego dotyczą.

Nowelizacja rozporządzenia zmienia także niektóre objaśnienia w załączniku nr 1 dotyczącym kodów funkcji ochrony zdrowia i jednostek statystycznych świadczeń.

Uchyla także w załączniku nr 3 do rozporządzenia dotyczącego kodów wymaganych do oznaczania poszczególnych kategorii tabelę nr 17, czyli dotyczącą wykazu badań, o których lekarz podstawowej opieki zdrowotnej składa sprawozdanie jednostkowo.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności