Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych

W rezultacie zmiany wprowadzono nowe kody definiujące przerwę w opłacaniu składek:

  • kod 121 – urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 2 KP;
  • kod 122 – urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 3 KP.

W poprzednim stanie prawnym w kodach definiujących przerwę w opłacaniu składek, jako podstawę prawną przerw podawano przepisy art. 186 § 1 KP oraz 186 § 2 KP. Zmiana odesłań do KP wskazuje dokładnie na rodzaj udzielanego urlopu wychowawczego. Na podstawie art. 186 § 2 KP pracownik może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze, który jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia. Z kolei na podstawie art. 186 § 3 KP pracownik, którego dziecko ma stwierdzone orzeczeniem niepełnosprawność, niezależnie od urlopu wychowawczego udzielanego na podstawie art. 186 § 2, może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Zmiana rozporządzenia miała, zatem na celu uwidocznienie realnej przyczyny skorzystania z pracownika z urlopu wychowawczego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności