W rezultacie zmiany wprowadzono nowe kody definiujące przerwę w opłacaniu składek:

  • kod 121 – urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 2 KP;
  • kod 122 – urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 3 KP.

W poprzednim stanie prawnym w kodach definiujących przerwę w opłacaniu składek, jako podstawę prawną przerw podawano przepisy art. 186 § 1 KP oraz 186 § 2 KP. Zmiana odesłań do KP wskazuje dokładnie na rodzaj udzielanego urlopu wychowawczego. Na podstawie art. 186 § 2 KP pracownik może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze, który jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia. Z kolei na podstawie art. 186 § 3 KP pracownik, którego dziecko ma stwierdzone orzeczeniem niepełnosprawność, niezależnie od urlopu wychowawczego udzielanego na podstawie art. 186 § 2, może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Zmiana rozporządzenia miała, zatem na celu uwidocznienie realnej przyczyny skorzystania z pracownika z urlopu wychowawczego.