W wyniku nowelizacji rozporządzenia zostanie zmieniony załącznik, który określa wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych, obowiązujących w danym roku szkolnym. I tak, stosownie do propozycji MEN, od 1.9.2015 wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 będzie przedstawiać się dokładnie tak samo jak w roku poprzednim. Od 2012 r. w wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli utrzymywane są na takim samym poziomie.

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2265

2331

2647

3109

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

1993

2042

2306

2707

3

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych

1759

1802

2024

2366

4

Pozostałe wykształcenie

1513

1548

1724

2006