Zmiana rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na wychowanie przedszkolne

20.1.2015 r. weszło w życie rozporządzenie MEN z 10.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 6). Jest to już druga nowelizacja rozporządzenia MEN z 13.8.2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 956).

Konieczność zmiany rozporządzenia związana była z dostosowaniem przepisów do stanu prawnego wynikającego z ustawy z 30.8.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1265) oraz ustawy z 30.5.2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811).

W związku z rozłożeniem procesu obniżania wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie na lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016 była niezbędna zmiana przepisu § 4 ust. 1 rozporządzenia z 2013 r., zgodnie z którymi przekazane gminie środki budżetu państwa na dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego były rozliczane w latach 2013–2014 przez wojewodę na podstawie informacji zawartych w rocznym rozliczeniu wykorzystania tej dotacji, którego wzór stanowił załącznik nr 1 do rozporządzenia.

W poprzedniej wersji rozporządzenia rozliczenie dotacji celowej na 2015 r. miało nastąpić już na podstawie informacji zawartych w rocznym rozliczeniu wykorzystania tej dotacji, którego wzór stanowił załącznik nr 2 do rozporządzenia (§ 4 ust. 2 rozporządzenia z 2013 r.). Nowelizacja rozporządzenia wydłuża o rok termin rozliczania dotacji na „przejściowym” formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowego rozporządzenia. Tym samym wzór określony w załączniku nr 2 będzie używany do rozliczania dotacji dopiero w 2016 r.

Ważne
Podobnie mechanizm rozliczania wykorzystania dotacji celowej w stosunku do kalkulacji kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości określony w § 9 rozporządzenia będzie również stosowany o rok dłużej niż pierwotnie zakładano tzn. przez 2015 r. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności