Zmiana regulacji wewnętrznych w zakładzie może zlikwidować gwarancje zatrudnienia

Stan faktyczny

Elżbieta Z. była zatrudniona w Elektrociepłowni Z. od 1988 r. W 2005 r. rozpoczęła się prywatyzacja zakładu (wcześniej była to firma państwowa, następnie skomercjalizowana). Inwestor - spółka E., który rok później przejął 100% udziałów w elektrociepłowni - zawarł ze związkami zawodowymi pakiet socjalny, zawierający gwarancje zatrudnienia dla wszystkich pracowników w okresie 72 miesięcy od daty wejścia w życie pakietu. Umowa ta ostatecznie obowiązywała od maja 2006 r., a gwarancje zatrudnienia miały obowiązywać do maja 2012 r., z wyjątkiem pracowników w wieku przedemerytalnym. W ich przypadku zwiększona ochrona obowiązywała do dnia osiągnięcia przez nich uprawnień emerytalnych.

Pakiet socjalny został później włączony do obowiązującego w elektrowni zakładowego układu zbiorowego pracy, w związku z tym w układzie znalazły się także gwarancje zatrudnienia dla pracowników w wieku przedemerytalnym.

Jednak w 2015 r. układ ten został wypowiedziany i zawarto nowy, w którym gwarancje zatrudnienia dla pracowników w wieku przedemerytalnym nie zostały już zapisane.

Wszyscy pracownicy w trybie art. 24113 § 2 ustawy z 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm. - dalej: KP) otrzymali wypowiedzenia zmieniające, w związku ze zmianą układu zbiorowego. Wypowiedzenie takie otrzymała również Elżbieta Z., ale odmówiła przyjęcia nowych warunków zatrudnienia, a następnie skierowała do sądu pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenie dotychczasowych warunków pracy i płacy, według poprzedniego układu zbiorowego, zawierającego wspomniane gwarancje socjalne.

Rozstrzygnięcie SN

Rozstrzygając negatywnie dla pracownicy SN wskazał, że w rozpoznawanej sprawie pakiet socjalny już nie obowiązywał. W samej umowie zakreślono czas obowiązywania pakietu na 72 miesiące. Ponadto gwarancje zatrudnienia wpisano wprost do układu zbiorowego pracy, przez to pakiet socjalny w tym zakresie przestał obowiązywać już z chwilą wpisania gwarancji do układu zbiorowego pracy. Zresztą zmiana układu zbiorowego nastąpiła już po terminie wygaśnięcia pakietu socjalnego. W tej sytuacji obowiązują tylko przepisy zakładowego układu zbiorowego i roszczenie o przywrócenie poprzednich warunków pracy jest niezasadne.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności