Zmiana przepisów wynagrodzeniowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Zmiany obejmują:

- pracowników OHP,

- pracowników zatrudnionych w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,

- pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Europejskich.

Ustalono nowe tabel w załączniku nr 3 „Tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych” . Zmianie uległa tabela II odnosząca się do pracowników OHP, IV obejmująca pracowników zatrudnionych w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz tabela Va (Pracownicy zatrudnieni w Centrum Projektów Europejskich).

Załącznik 1 do rozporzązdenia „płacowego” uzyskał nowe brzmienie w zakresie tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz pracowników Centrum Projektów Europejskich.

W okresie od 1.1.2020 r. do 31.5.2020 r. stosuje się następujące miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego:


Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

Dotychczas

I

2 000-2 600

2 000-2 350

II

2 050-2 620

2 050-2 400

III

2 100-2 660

2 100-2 450

IV

2 150-2 700

2 150-2 500

V

2 200-2 800

2 200-2 600

VI

2 250-2 900

2 250-2 700

VII

2 300-3 000

2 300-2 800

VIII

2 400-3 200

2 400-2 900

IX

2 500-3 400

2 500-3 000

X

2 600-3 600

2 600-3 100

XI

2 700-3 800

2 700-3 200

XII

2 800-4 000

2 800-3 400

XIII

2 900-4 200

2 900-3 600

XIV

3 000-4 400

3 000-3 800

XV

3 100-4 600

3 100-4 000

XVI

3 200-4 800

3 200-4 200

XVII

3 300-5 000

3 300-4 400

XVIII

3 400-5 300

3 400-4 700

XIX

3 500-5 700

3 500-5 000

XX

3 600-6 000

3 600-5 400

XXI

3 700-6 300

3 700-5 800

XXII

3 800-6 700

3 800-6 200

W okresie od 1.1.2020 r. do 31.5.2020 r. stosuje się następujące miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Centrum Projektów Europejskich:


Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

Dotychczas

I

2 500-3 900

2 500-3 900

II

3 300-4 100

3 300-4 100

III

3 500-4 300

3 500-4 300

IV

3 700-4 500

3 700-4 500

V

3 900-4 700

3 900-4 700

VI

4 100-4 900

4 100-4 900

VII

4 300-5 100

4 300-5 100

VIII

4 500-5 300

4 500-5 300

IX

4 700-5 500

4 700-5 500

X

5 000-6 000

5 000-6 000

XI

5 500-6 600

5 500-6 600

XII

6 000-7 600

6 000-7 600

XIII

6 500-8 600

6 500-8 600

XIV

7 000-10 100

7 000-10 100

XV

7 600-12 200

7 600-12 200

Jak widać kwoty są identyczne z dotychczasowymi, dodano jednak okres obowiązywania tych stawek.

Ważne
Rozporządzenie obowiązuje od 1.6.2020 r., z wyjątkiem stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz pracowników Centrum Projektów Europejskich, które weszły w życie 28.5.2020 r. z mocą od 1.1.2020 r.


Pracownik, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia nowelizującego, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku. Nie ma przy tym narzuconego okresu, przez który takie zatrudnienie jest możliwe.

Pracownik zatrudniony w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na stanowisku nieprzewidzianym w tym rozporządzeniu może być nadal zatrudniony, z tym że na stanowisku określonym poprzez przepisy rozporządzenia zmieniającego. Konieczna jest zatem w takich przypadkach zmian stanowiska.

Zmiana obejmuje pewne elementy płacowe, przy czym wynagrodzenie pracownika, ustalone w oparciu o znowelizowane przepisy rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z 20.5.2020 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności