Zmiana przepisów w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z zakresu prawa nieruchomości