Ustawa z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1198). wprowadziła szereg modyfikacji w zakresie udzielania i wykorzystywania uczelnianych urlopów zdrowotnych. Oprócz wprowadzenia trybu odwoławczego od orzeczenia lekarskiego, dotyczącego konieczności udzielenia takiego urlopu, od nowego roku akademickiego obowiązywać będą poważne obostrzenia zarówno w zakresie udzielania jak i wykonywania urlopu. Będzie to m.in. bezwzględny zakaz pracy zarobkowej oraz 3-letni okres „karencyjny” pomiędzy wykorzystaniem kolejnych części urlopu zdrowotnego. Zmiany obowiązują już 1 października 2014 r.