Zmiana okresu wydawania decyzji o objęciu refundacją oraz zasad importu docelowego leków

Artykułem 3 ZmŚOZŚrPubU17 w art. 2 pkt 18 ustawy z 12.5.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1536 ze zm.; dalej: RefundLekU) zmieniono definicję programu lekowego.

Ponadto w art. 11 ust. 3 RefundLekU zmieniono okres, na jaki są wydawane decyzje o refundacji przez Ministra Zdrowia (uchylono wydawanie decyzji refundacyjnej na 5 lat, a okres 3-letni dla wydawanej decyzji refundacyjnej przyjęto dla produktów refundowanych dłużej niż 3 lata, nie zaś jak dotychczas 3 do 5 lat).

Nowe brzmienie otrzymał również art. 39 RefundLekU dotyczący importu docelowego. Umożliwiono refundowanie nie tylko leku nieposiadającego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce i sprowadzanego w trybie importu docelowego, lecz także leku niedostępnego w Polsce i sprowadzonego w tym samym trybie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności