Osoby wykonujące pracę w nocy z 30. na 31.10.2021 r. w związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy będą pracować o godzinę dłużej – przekraczając dobową normę czasu pracy, w związku z tym należy im się wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach.