Osoby wykonujące pracę w nocy z 29. na 30.10.2022 r. w związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy będą pracować o godzinę dłużej – przekraczając dobową normę czasu pracy, w związku z tym należy im się wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach.