W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie PRM z 5.1.2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012-2016 (Dz.U. z 2012 r. poz. 33). Zmiana czasu z letniego na zimowy, podobnie jak w całej UE, przypada na ostatnią niedzielę października.

Osoby wykonujące pracę w nocy z 29. na 30.10.2016 r. w związku ze zmianą czasu będą pracować o godzinę dłużej – przekraczając dobową normę czasu pracy, w związku z tym należy im się wynagrodzenie za prace w nadgodzinach.