Zgoda na ekshumację szczątków i likwidację grobu – nowa uchwała SN

Likwidacja opuszczonych grobów i ekshumacja szczątków zmarłych w takim przypadku jest niedopuszczalna bez zgody osób uprawnionych do ich pochowania, a zarządca cmentarza nie może dochodzić przed sądem zgody na ekshumację szczątków i likwidację grobów.

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana (art. 15 ust. 1 ustawy z 31.1.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2126 ze zm.; dalej: CmentU):

1) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,

2) na zarządzenie prokuratora lub sądu,

3) na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel, przy czym w tym wypadku zwłoki i szczątki powinny być pochowane na nowo w innym miejscu, a w przypadkach wywłaszczenia terenu cmentarnego koszt ekshumacji i przeniesienia ponosi nabywca terenu (art. 15 ust. 2 CmentU).

Ważne
Dokonanie ekshumacji możliwe jest na zarządzenie sądu lub prokuratora, jednakże SN (uchw. z 29.6.2016 r., III CZP 24/16) stwierdził, żezarządca cmentarza nie może na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 2 CmentU domagać się skutecznie wydania przez sąd zezwolenia na ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich. Ingerencja w groby i zwłoki jest bowiem działaniem wyjątkowym, uzasadnionym – w przypadku braku lub niemożności uzyskania zgody uprawnionych do pochówku, w tym bliskich zmarłego – jedynie potrzebami postępowania sądowego.

W celu dokonania oględzin lub otwarcia zwłok prokurator albo sąd może zarządzić wyjęcie zwłok z grobu (art. 210 ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.). Tylko w takich wypadkach, oraz wskazanych w art. 15 ust. 1 pkt 1-2 CmentU, można dokonywać ekshumacji, a w sytuacji określonej w art. 15 ust. 1 pkt 3 CmentU – także likwidacji grobów. Zarządca cmentarza sprawuje jedynie zarząd nad terenem cmentarza, nie ma natomiast prawa samodzielnego dysponowania grobami i szczątkami ludzkimi - wskazał SN w uzasadnieniu do cyt. wyżej uchwały.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności