Zgłoszenie rachunków rozliczeniowych do urzędu skarbowego

Przydatne dla podatników informacje o Wykazie podatników VAT znajdują się na stronie kampanii edukacyjnej Ministerstwa Finansów - Bezpieczna transakcja.

Nowy wykaz podatników VAT został uruchomiony od 1.9.2019 r., ale obowiązek zapłaty na rachunek wskazany w Wykazie podatników VAT wejdzie w życie od 1.1.2020 r. Obecnie podatnicy mają czas, aby poznać zasady funkcjonowania wykazu, sposób wyszukiwania danych o swoich kontrahentach, jak również zweryfikować aktualność swoich danych i sprawdzić, czy ich rachunki widnieją w wykazie.

W Wykazie zamieszczane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli zatem do działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (tzw. ROR), to taki rachunek nie będzie zamieszczony w wykazie.

Brak rachunku w Wykazie

Jeżeli podatnik stwierdzi, że w Wykazie nie znajduje się informacja o jego rachunku, wówczas powinien sprawdzić:

1) czy zgłosił do urzędu skarbowego swój rachunek oraz

2) czy zgłoszony rachunek jest rachunkiem rozliczeniowym lub rachunkiem w SKOK otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W przypadku gdy powyższe warunki nie są spełnione, podatnik powinien złożyć zgłoszenie aktualizacyjne, na podstawie którego urząd skarbowy zmieni dane zamieszczane w Wykazie.

Aktualizacja danych

Dokonywanie aktualizacji przez:

1) spółki zarejestrowane w KRS odbywa się na druku NIP-8, natomiast przez spółki cywilne na druku NIP-2 – bezpośrednio do urzędu skarbowego;

2) przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą odbywa się przez wysłanie wniosku za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, która nie podlega rejestracji w CEiDG, odbywa się na druku NIP-7.

Zgłaszanie błędów

Błędy zgłasza się do:

1) właściwych dla siebie urzędów skarbowych lub na adres skrzynki e-mailowej WykazPodatnikow@mf.gov.pl

2) CEiDG – w zakresie aktualizacji danych zgłaszanych za pośrednictwem CEiDG,

3) odpowiednich banków – w zakresie wyjaśnień co do charakteru danego rachunku.

Rachunki wirtualne

Ministerstwo przypomina, że tzw. rachunki wirtualne nie są zamieszczane w Wykazie, ponieważ nie są to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG. Wykaz, po wpisaniu numeru rachunku wirtualnego, wyświetla jednak informację, że jest to rachunek powiązany z rachunkiem rozliczeniowym konkretnego podmiotu i podaje dane tego podmiotu. Dodatkowo w listopadzie ministerstwo planuje udostępnienie narzędzia, dzięki któremu za pomocą systemów informatycznych (w tym systemów finansowo-księgowych) będzie można usprawnić weryfikację czy dany rachunek wirtualny jest związany z rachunkiem, który znajduje się w Wykazie. Jeżeli tak, to zapłata na taki rachunek wirtualny nie będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami podatkowymi.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności