Zgłoszenia przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi

Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.8.2019 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1658) zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie w tym zakresie i zostały wprowadzone pewne zmiany ułatwiające zgłoszenia do rejestru. Nowe rozporządzenie określa:

1) sposób przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia oraz sposób uwierzytelniania zarejestrowanego użytkownika Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (tzw. PUESC);

2) sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających i przewoźników, podmiotów sprzedających i podmiotów nabywających oraz terminy przesłania zgłoszeń albo uzupełniania zgłoszeń o informację o odbiorze towarów, w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;

3) przypadki, w których jest dokonywane zgłoszenie obejmujące więcej niż jedną przesyłkę;

4) organ Krajowej Administracji Skarbowej, do którego jest przesyłane zgłoszenie w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;

5) wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie, wraz z objaśnieniami.


Rozszerzono kanały komunikacji, którymi może być przesyłane zgłoszenie do rejestru. Zgłoszenie, uzupełnienie lub aktualizację zgłoszenia można obecnie przesyłać do rejestru zgłoszeń:

1) na formularzu udostępnionym na PUESC, albo

2) w dokumencie w formacie xml, zgodnym ze specyfikacją techniczną tego dokumentu udostępnioną na PUESC przy użyciu: a)poczty elektronicznej na adres [email protected], albo b) interfejsu niewizualnego, z wykorzystaniem usług web service dedykowanych do komunikacji z PUESC, albo c) upload pliku na stronie PUESC.

W przypadku podmiotów odbierających będących jednocześnie zużywającymi podmiotami olejowymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej uwierzytelnienie na PUESC w celu uzupełnienia zgłoszenia o informację o odbiorze towaru polega będzie na podaniu identyfikatora użytkownika (login) i hasła, bez konieczności podawania 17-znakowego numeru identyfikacyjnego. Ma to odciąży osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej z obowiązku jakiemu poddane zostały podmioty gospodarcze.

Dla przewozu towarów z pozycji CN 2711 (gaz płynny LPG) wprowadzono analogicznie, jak w przypadku dostaw paliw i olejów opałowych (z pozycji CN 2710) - w handlu obwoźnym, możliwość dokonywania zgłoszeń w sposób zbiorczy, co upraszcza i ogranicza liczbę przesyłanych zgłoszeń do rejestru zgłoszeń.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności