Zgłaszanie instalacji energetycznej o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 1 MW

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2390 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (dalej: nowelizacja).

Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z 2.7.2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. nr 130, poz. 880) zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje, z wyjątkiem m.in. instalacji energetycznych - o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW.

Nowelizacja wprowadza zmianę, zgodnie z którą zgłoszenia nie będą wymagały instalacje energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Zgłoszenia instalacji energetycznych o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 1 MW, a jeżeli na terenie jednego zakładu położonych jest kilka instalacji energetycznych, to o łącznej nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 1 MW, w skład których wchodzą wyłącznie źródła spalania paliw oddane do użytkowania przed 20.12.2018 r., a w przypadku, gdy pozwolenia na budowę źródeł spalania paliw wydano przed 19.12.2017 r. - oddane do użytkowania nie później niż w dniu 20.12.2018 r. , należy dokonać organowi ochrony środowiska w terminie do 31.12.2028 r. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności