Należy przypomnieć, że już kolejny rok zeznania podatkowe PIT składamy od 15 lutego (a nie od 1 stycznia) do 30 kwietnia. Nawet jeśli złożymy zeznanie podatkowe przed 15.2.2021 r. za rok podatkowy 2020, to takie zeznania uznaje się za złożone w dniu 15 lutego (art. 45 ust. 1 PDOFizU). Ponadto jeśli chcemy skorzystać z usługi Twój e-PIT, to jak informuje ministerstwo finansów, to taka możliwość będzie dopiero od 15.2.2021 r., zgodnie z art. 45cd ust. 1 PDOFizU.

Zatem zeznania podatkowe składane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się na podstawie PDOFizU składać należy od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 roku. Natomiast zeznanie roczne PIT-28 składane przez podatników opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym należy składać od 15 lutego do 1 marca 2021 r.

Zeznania podatkowe PIT za 2020 rok można będzie składać w trzech formach: papierowej, elektronicznej i z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT, przy czym z usługi Twój e-PIT nadal nie mogą skorzystać podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Forma rozliczenia ma wpływ na termin zwrotu nadpłaty podatku wynikającej z zeznania. Podatnicy składający zeznania PIT drogą elektroniczną otrzymają zwrot podatku dochodowego w ciągu maksymalnie 45 dni, licząc od dnia złożenia zeznania (przy czym nie wcześniej niż od 15 lutego). Natomiast podatnicy rozliczający się w formie papierowej na zwrot nadpłaty PIT otrzymają zwrot podatku max. w ciągu 3 miesięcy licząc od dnia złożenia zeznania.