Złożenie deklaracji podatkowej po terminie wskazanym w ustawie podatkowej może skutkować sankcjami na mocy art. 56 § 4 ustawy z 10.9.1999 r. kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 408, ze zm.; dalej: KKS). 

Mogłoby się wydawać, że wysłanie zerowej deklaracji (czyli takiej w której podatnik wykazuje zerowe kwoty sprzedaży, nabycia towarów, usług oraz importu towarów z kwotami podatku do odliczenia), która zostanie później skorygowana poprawną deklaracją będzie zwalniać podatnika z odpowiedzialności karnej skarbowej. Jednakże należy wziąć pod uwagę art. 56 § 1 – 3 KKS, przepis ten mówi o sankcjach wynikających z podawania nieprawdy w deklaracjach podatkowych, a taka sytuacja ma miejsce, kiedy podatnik składa zerową deklarację w momencie, kiedy powinien zapełnić ją kwotami wynikającymi z faktycznych zdarzeń gospodarczych.

Prawidłowym rozwiązaniem tej sytuacji będą natomiast złożenie wniosku o odroczenie terminu do naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 48 ustawy z 29.8.1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325, ze zm.) bądź złożenie deklaracji po terminie połączone z zapłatą podatku i złożeniem czynnego żalu, o którym mowa w art. 16 § 1 KKS.

Powyższy problem może także dotyczyć biur rachunkowych, w sytuacji, jeśli klient prześle dokumenty w terminie umożliwiającym przygotowanie i przesłanie deklaracji na czas. Wtedy biuro rachunkowe nie powinno składać zerowej deklaracji, aby nie ponieść odpowiedzialności karnej.

 Więcej praktycznych wskazówek w publikacji: Zerowa deklaracja VAT w razie spóźnienia