Zerowa deklaracja VAT w razie spóźnienia – co zrobić?

Złożenie deklaracji podatkowej po terminie wskazanym w ustawie podatkowej może skutkować sankcjami na mocy art. 56 § 4 ustawy z 10.9.1999 r. kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 408, ze zm.; dalej: KKS). 

Mogłoby się wydawać, że wysłanie zerowej deklaracji (czyli takiej w której podatnik wykazuje zerowe kwoty sprzedaży, nabycia towarów, usług oraz importu towarów z kwotami podatku do odliczenia), która zostanie później skorygowana poprawną deklaracją będzie zwalniać podatnika z odpowiedzialności karnej skarbowej. Jednakże należy wziąć pod uwagę art. 56 § 1 – 3 KKS, przepis ten mówi o sankcjach wynikających z podawania nieprawdy w deklaracjach podatkowych, a taka sytuacja ma miejsce, kiedy podatnik składa zerową deklarację w momencie, kiedy powinien zapełnić ją kwotami wynikającymi z faktycznych zdarzeń gospodarczych.

Prawidłowym rozwiązaniem tej sytuacji będą natomiast złożenie wniosku o odroczenie terminu do naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 48 ustawy z 29.8.1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325, ze zm.) bądź złożenie deklaracji po terminie połączone z zapłatą podatku i złożeniem czynnego żalu, o którym mowa w art. 16 § 1 KKS.

Powyższy problem może także dotyczyć biur rachunkowych, w sytuacji, jeśli klient prześle dokumenty w terminie umożliwiającym przygotowanie i przesłanie deklaracji na czas. Wtedy biuro rachunkowe nie powinno składać zerowej deklaracji, aby nie ponieść odpowiedzialności karnej.

 Więcej praktycznych wskazówek w publikacji: Zerowa deklaracja VAT w razie spóźnienia
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności