Do kogo jest adresowana ankieta?

Do biznesu, właścicieli i kadry zarządzającej podmiotów gospodarczych, a także do wszystkich innych osób współpracujących z księgowymi i z biurami rachunkowymi. SKwP zwraca się z prośbą, aby ankiety nie wypełniali księgowi ani właściciele czy pracownicy biur rachunkowych.

W jaki sposób zostaną wykorzystanie wyniki ankiet?

Wyniki, po ich opracowaniu, zostaną przekazane do Ministerstwa Finansów, prowadzącego obecnie prace nad zawodem księgowego. Raport z ankiet zostanie również udostępniony na stronie internetowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (www.skwp.pl)

Jak jest zbudowana ankieta?

W pierwszej części znajdują się pytania o ryzyku funkcjonowania biznesu bez księgowych, o problemach związanych z odejściem księgowego/zmianą biura rachunkowego. Druga część dotyczy zdefiniowania zawodu księgowego i sposobów jego uregulowania. Trzecia część, w zależności od wybranej przez Respondenta opcji, zawiera pytania dotyczące współpracy z księgowym (pracownikiem) albo z biurem rachunkowych. Zakończeniem ankiety jest krótka metryczka, której wypełnienie umożliwi analizę odpowiedzi.

Ankieta będzie aktywna na stronie SKwP do 15.9.2021 r.

Źródło: https://skwp.pl/