Zawieszenie stosowania podatku od sprzedaży detalicznej na kolejny rok

Wynika to z ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2402).

Konieczność przedłużenia terminu zawieszenia stosowania przepisów dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej związana jest z nierozpoznaniem jeszcze złożonych przez Polskę do TSUE na decyzje Komisji Europejskiej skarg dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej: z 19.9.2016 r. (skarga z 30.11.2016 r., T-836/16, Legalis) oraz z 30.6.2017 r. (skarga z 13.9.2017 r., T-624/17, Legalis), w których Polska wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji KE. Od rozstrzygnięcia TSUE zależna będzie możliwość pobierania podatku na zasadach określonych w ustawie z 6.7.2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności