Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1380 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 19.7.2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

W nowym wzorze formularza zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, w wersji ZAW-K(4), zrezygnowano z wskazywania poczty pozostawiając identyfikację za pomocą kodu pocztowego. Poz. 17 starego wzoru zawierała podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, a jeżeli zawiadomienie wydano w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP. W poz. 16 nowego wzoru wskazano podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, a w pkt. 2 objaśnień podano, że zawiadomienie wydane w firnie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności