Zautomatyzowane rozpoznawanie twarzy narusza przepisy RODO

Zgodnie z treścią art. 9 RODO zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne (…) oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej (…). Włączenie danych biometrycznych w poczet danych wrażliwych sprawia, że do ich przetwarzania wymagana jest zgoda podmiotu danych, bądź wystąpienie jednej z pozostałych przesłanek wymienionych w art. 9 ust. 2 RODO. Fakt ten został wykorzystany przez brytyjskiego ustawodawcę, który umożliwił dokonywanie takiego przetwarzania przez policję z uwagi na „niezbędność ze względów związanych z interesem publicznym”.

Problem wykorzystywania automatycznego rozpoznawania twarzy zostanie zbadany przez Komisję Europejską. Organ rozstrzygnie o legalności implementacji ww. technologii oraz, w przypadku jej akceptacji, określi okoliczności, w ramach których będzie ona mogła zostać użyta.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności