Zatrudnienie do doręczania korespondencji firmowej

Przepisy ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.) nie zawierają w tym zakresie ograniczenia. Doręczenia przesyłek mogą dokonywać osoby zarówno związane umową o pracę, jak i umową zlecenia.

Usług pocztowych nie stanowi m.in. przemieszczanie i doręczanie własnych przesyłek, jeżeli jest wykonywane bez udziału osób trzecich. Udział osób trzecich nie może być rozumiany jako zakaz korzystania z czyjejkolwiek pracy w tym zakresie. Oczywiste jest, że przesyłki własne firmy czy instytucji fizycznie doręczane są przez konkretne osoby. Nie można wyciągnąć z tej regulacji ograniczenia, że osoby te mogą być wyłącznie pracownikami. Zawarcie tym zakresie umów zlecenia, w szczególności z osobami fizycznymi nie może zostać uznane za naruszenie tego wyłączenia i oznaczać, że doręczenie takie stanowi w rezultacie usługę pocztową. Zlecenie jest powszechnie używaną umową odnoszącą się – w szerokim znaczeniu – do świadczenia usług na rzecz zleceniodawcy. Można powiedzieć, że – podobnie jak przy umowie o pracę – obejmuje ona realizowanie czynności, prac na rzecz drugiej strony. Taką pracą może być doręczanie przesyłek.

Sam przedmiot umowy nie rodzi również konfliktu w zakresie kwalifikacji umowy jako umowy cywilnoprawnej. Jeżeli umowa nie będzie miała cech stosunku pracy wskazanych w art. 22 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) (a przy tym rodzaju wykonywanych czynności nie powinno to mieć miejsca), to jej zawarcie nie będzie mogło zostać uznane za omijanie przepisów prawa pracy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności