Zaświadczenie o zebranych oraz przetworzonych zużytych bateriach

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 812 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 25.4.2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych.

Wzór określonego wyżej zaświadczenia określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a wzór ewidencji - w załączniku nr 2.

Przy czym, ewidencja zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych zawiera następujące informacje:

  • oznaczenie miejsca prowadzenia zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych;
  • numer kolejny zaświadczenia;
  • datę wystawienia zaświadczenia;
  • informację o masie zebranych zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych, na jaką wystawiono zaświadczenie;
  • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, któremu wystawiono zaświadczenie;
  • oznaczenie adresu zamieszkania lub siedziby podmiotu, któremu wystawiono zaświadczenie;
  • NIP podmiotu, któremu wystawiono zaświadczenie, o ile został nadany.
Ewidencję prowadzi się w postaci pisemnej lub w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

Od 1.5.2019 r. obowiązuje też rozporządzenie Ministra Środowiska z 25.4.2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach (Dz.U. z 2019 r. poz. 813).




 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności