Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS można uzyskać również za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl

Na stronie: biznes.gov.pl istniała już usługa „niezalegania w podatkach" i dołączono do niej usługę „Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS”. Z tej usługi można korzystać w całości przez internet. Wymagany jest jednak profil zaufany lub e-dowód, za pomocą którego można zalogować się w serwisie biznes.gov.pl. Usługa wydania zaświadczenia jest bezpłatna. Dokument wydawany jest w ciągu 7 dni. Dane we wniosku są w części uzupełnione w sposób automatyczny. Konieczne jest tylko podanie celu uzyskania zaświadczenia, liczby egzemplarzy oraz miejscowości, z której składa się wniosek. Tak sporządzony wniosek podpisany elektronicznie trafia do realizacji w ZUS. Urząd sprawdzi stan rozliczeń na podstawie dokumentów rozliczeniowych i wpłat składek zapisanych na koncie wnioskującego płatnika składek. Jeśli na koncie nie będzie zadłużenia – otrzyma on zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Ta odpowiedź z ZUS w przypadku wniosku online pojawia się w serwisie biznes.gov.pl, co jest potwierdzane wiadomością e-mail lub SMS. Wówczas zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS można odebrać po zalogowaniu się na konto biznes.gov.pl w zakładce „Moje sprawy” lub odebrać w skrzynce pocztowej systemu PUE ZUS.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności