Na stronie: biznes.gov.pl istniała już usługa „niezalegania w podatkach” i dołączono do niej usługę „Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS”. Z tej usługi można korzystać w całości przez internet. Wymagany jest jednak profil zaufany lub e-dowód, za pomocą którego można zalogować się w serwisie biznes.gov.pl. Usługa wydania zaświadczenia jest bezpłatna. Dokument wydawany jest w ciągu 7 dni. Dane we wniosku są w części uzupełnione w sposób automatyczny. Konieczne jest tylko podanie celu uzyskania zaświadczenia, liczby egzemplarzy oraz miejscowości, z której składa się wniosek. Tak sporządzony wniosek podpisany elektronicznie trafia do realizacji w ZUS. Urząd sprawdzi stan rozliczeń na podstawie dokumentów rozliczeniowych i wpłat składek zapisanych na koncie wnioskującego płatnika składek. Jeśli na koncie nie będzie zadłużenia – otrzyma on zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Ta odpowiedź z ZUS w przypadku wniosku online pojawia się w serwisie biznes.gov.pl, co jest potwierdzane wiadomością e-mail lub SMS. Wówczas zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS można odebrać po zalogowaniu się na konto biznes.gov.pl w zakładce „Moje sprawy” lub odebrać w skrzynce pocztowej systemu PUE ZUS.