Ze zwolnienia podatkowego może skorzystać osoba, która pobiera zasiłek macierzyński i ma prawo skorzystać z jednej z ulg podatkowych:

  • ulgi dla młodych, która przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 lat;
  • ulgi na powrót, która przysługuje osobom, które na stałe wracają do Polski z zagranicy;
  • ulgi dla rodzin 4+, która przysługuje osobom, które wychowują co najmniej 4 dzieci;
  • ulgi dla pracujących seniorów, która przysługuje osobie, która pracuje po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat – kobieta, 65 lat – mężczyzna, zasiłek macierzyński może przysługiwać pracującemu seniorowi, m.in. jeśli przyjmie dziecko lub dzieci na wychowanie).

Aby ZUS zastosował zwolnienie podatkowe przy naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od pobieranego zasiłku macierzyńskiego, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty:

  • osoby korzystające z ulgi dla młodych – wniosek o obliczenie zaliczek z uwzględnieniem zwolnienia (ZPM);
  • osoby korzystające z pozostałych ulg – oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania ulgi (ZPO).
Ważne

Jeśli zmieni się stan faktyczny, który ma wpływ na stosowanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, trzeba powiadomić o tym ZUS. W dowolnym momencie można też cofnąć złożony wniosek o zastosowanie ulgi.

Źródło:

zus.pl