Dnia 1.4.2016 r. weszła w życie ustawa z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) wprowadzająca program „500 plus”, a więc świadczenie wychowawcze. Wprowadzenie programu i wypłata świadczenia wychowawczego jest związana z przetwarzaniem szerokiego zakresu danych osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w komunikacie wyjaśnił, jakie zasady stosować w praktyce.

Podkreślił, że zbiór danych w celu wykonania programu „500 plus” powinna zgłosić gmina, a w razie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w tej sprawie zbiór powinien zgłosić ośrodek pomocy lub jednostka organizacyjna gminy.

Zbiór danych osobowych prowadzony w celu realizacji świadczenia wychowawczego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego powinien być zgłoszony do rejestracji przez województwo, a w przypadku upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji – zgłoszenia powinien dokonać regionalny ośrodek pomocy społecznej.

W razie upoważnienia udostępniania danych ze zbioru wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów, administrator danych nie powinien wypełniać pkt. 12 i 13 zgłoszenia zbioru. Punkty 12 i 13 zgłoszenia należy wypełnić tylko w razie udostępniania danych ze zbioru podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Aby usprawnić proces rejestracji zbiorów, dobrze by było, aby administratorzy danych wpisywali w nazwie zbioru sformułowanie ułatwiające identyfikację, że chodzi o zgłaszanie danych dotyczących świadczenia wychowawczego, np. określenia „program 500 plus”.