Zasady zgłaszania danych do GIODO w związku programem „500 plus”

Dnia 1.4.2016 r. weszła w życie ustawa z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) wprowadzająca program „500 plus”, a więc świadczenie wychowawcze. Wprowadzenie programu i wypłata świadczenia wychowawczego jest związana z przetwarzaniem szerokiego zakresu danych osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w komunikacie wyjaśnił, jakie zasady stosować w praktyce.

Podkreślił, że zbiór danych w celu wykonania programu „500 plus” powinna zgłosić gmina, a w razie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w tej sprawie zbiór powinien zgłosić ośrodek pomocy lub jednostka organizacyjna gminy.

Zbiór danych osobowych prowadzony w celu realizacji świadczenia wychowawczego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego powinien być zgłoszony do rejestracji przez województwo, a w przypadku upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji – zgłoszenia powinien dokonać regionalny ośrodek pomocy społecznej.

W razie upoważnienia udostępniania danych ze zbioru wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów, administrator danych nie powinien wypełniać pkt. 12 i 13 zgłoszenia zbioru. Punkty 12 i 13 zgłoszenia należy wypełnić tylko w razie udostępniania danych ze zbioru podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Aby usprawnić proces rejestracji zbiorów, dobrze by było, aby administratorzy danych wpisywali w nazwie zbioru sformułowanie ułatwiające identyfikację, że chodzi o zgłaszanie danych dotyczących świadczenia wychowawczego, np. określenia „program 500 plus”.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności