Zasady ustalania nowego dodatku funkcyjnego w służbie cywilnej

Dnia 2.2.2016 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29.1.2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 125).

Rozporządzenie to wprowadziło przede wszystkim dwie zmiany:

  • ustala mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej,
  • podnosi minimalne mnożniki kwoty bazowej, które służą do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla najmniej zarabiających.

W pozostałych kwestiach rozporządzenie zachowuje zasady określone w poprzednio obowiązującym Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 9.12.2009 r.

Dodatek funkcyjny

Nowelizacja ustawy z 30.12.2015 r. o służbie cywilnej oraz innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 34), która weszła w życie 23.1.2016 r. wprowadziła nowy składnik wynagrodzenia, tzw. dodatek funkcyjny, który jest powiązany z wykonywaniem pracy na wyższym stanowisku w służbie cywilnej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o służbie cywilnej wynagrodzenie osoby zajmującej wyższe stanowisko w służbie cywilnej składa się z trzech składników:

  • wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy,
  • dodatku funkcyjnego, oraz
  • dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej.

W myśl znowelizowanych przepisów ustawy o służbie cywilnej wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla zajmowanego stanowiska pracy, dodatek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego oraz dodatek funkcyjny ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Zasady ustalania wysokości omawianego dodatku funkcyjnego określa wskazane wyżej rozporządzenie z 29.1.2016 r.

Ustalenie wysokości dodatku funkcyjnego

Rozporządzenie z 29.1.2016 r. określiło mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej w przedziale od 0,2 do 2,05. Określa to załącznik nr 3 do rozporządzenia.

W rozporządzeniu zostały także podniesione minimalne mnożniki kwoty bazowej, które służą do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej (załącznik nr 2). Dotyczy to przede wszystkim osób zatrudnionych w małych urzędach inspekcyjno-kontrolnych, które znajdują się na ogół w niewielkich miejscowościach w całej Polsce.

Ustalenie poziomu minimalnych mnożników wynagrodzeń zasadniczych na poziomie 1,0 kwoty bazowej we wszystkich urzędach spowoduje, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej nie będzie niższe niż 1 873,84 zł brutto w przeliczeniu na pełny etat.

Rozporządzenie z 29.1.2016 r. stosuje się do wynagrodzeń należnych od 23.1.2016 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności